Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w szczawnem

Nasze inwestycje

W maju 2020 roku Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczawnem zakupiło samochód specjalistyczny asenizacyjny firmy Mercedes Benz Alteo Pojazd został zakupiony z własnych środków spółki. Nowy sprzęt o pojemności cysterny 8 ma to profesjonalny i bezpieczny sprzęt służący do opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Komańcza i wywozu ich do gminnej oczyszczalni ścieków. Pojazd ten zastąpi wysłużoną już beczkę asenizacyjną (4m3), która obsługiwana była za pomocą ciągnika. W ten sposób obsługiwany beczkowóz, nie tylko generował znaczące koszty ze względu na amortyzację cięgnika, ale również mógł obsłużyć ograniczoną liczbę gospodarstw domowych. Taka inwestycja pozwoli szybciej i efektywniej obsługiwać mieszkańców, a tym samym przyczyni się do obniżenia kosztów transportu nieczystości.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM - Mercedes
W listopadzie 2020 roku na Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Łupkowie Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczawnem odebrało do użytkowania stację ultrafiltracji, wykonaną przez firmę PROMAT. Inwestycja ta, ma na celu poprawę jakości wody poprzez na chwilę obecną najdokładniejszą technologię mikrofiltracji. Szczeliny membran są tak małe iż zatrzymują się na nich nawet najdrobniejsze cząstki stałe a nawet bakterie.
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM - Stacja ultrafiltracji
W marcu 2020 roku Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczawnem, chcąc zapewnić jak najlepszą jakość wody, sfinansowało zakup i montaż automatycznego filtra wody na Stacji Uzdatniania Wody w Szczawnem. Działanie nowego filtra pośpiesznego jest w 100% automatyczne, obsługa ogranicza się tylko do bieżącej kontroli poprawności działania urządzenia. Płukanie odbywa się w późnych godzinach nocnych.
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM -Filtr wody
W lipcu 2020 roku, w ramach zadań zmierzających do uregulowania gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Komańcza podjęto działania mające na celu wdrożenie systemu radiowego odczytu wskazań wodomierzy. Montaż prowadzony całkowicie własnymi środkami przez pracowników GPGK w Szczawnem. Łącznie zainstalowanych będzie 630 nowych wodomierzy na terenie całej gminy. Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny i niezawodny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Opiera się na przesyłaniu danych o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych.
Zalety:
–> nakładka radiowa montowana na wodomierz cechuje się długim czasem pracy baterii (12 lat);
–> radiowy odczyt liczników ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, skraca czas odczytu, a przez to obniża ich koszty;
–> system umożliwia odczyt wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego dostępu, a także braku obecności lokatora. odczyt dokonywany jest bez wizyty inkasenta, co zapewnia ochronę prywatności użytkownika lokalu.
–> system eliminuje wszelkie wady impulsatora kontaktronowego poprzez zastąpienie go optycznym skanowaniem wskazówki.
–> system zdalnie informuje o próbach manipulowania odczytem, wysyłając komunikaty o ingerencji poprzez magnes neodymowy, przepływ wsteczny, odłączenie.
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM - radiowy odczyt wskazań wodomierzy

Kontakt

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM - Logo GPGK Szczawne

Dane Kontatkowe

Projekt i wykonanie:

Zarząd

Prezes: Mirosław Bobowski
Prokurent: Ewelina Błażejowska-Barnecka
Księgowy: Bogumiła Macko
Kierownik Biura: Ewelina Błażejowska-Barnecka
Kierownik d/s Utrzymania Ruchu: Mirosław Bobowski
Sekretariat: Renata Winkowska

Copyright 2021@ Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Komańczy