Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w szczawnem

DO pobrania

1. Wniosek_asenizacja – wniosek na wywóz szamba

2. Wniosek zapewnienie – zapewnienie o dostarczaniu wody i odprowadzeniu ścieków (niezbędne do uzyskania warunków zabudowy z Urzędu Gminy)

3. Wniosek_warunki – wniosek na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

4. Wniosek_umowa – wniosek o podpisanie umowy na dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków/asenizacji

5. Zgłoszenie_legalizacji – zgłoszenie sprawdzenia prawidłowego działania wodomierza

6. Zgoda na wystawianie e-faktur

Kontakt

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM - Logo GPGK Szczawne

Dane Kontatkowe

Projekt i wykonanie:

Zarząd

Prezes: Mirosław Bobowski
Prokurent: Ewelina Błażejowska-Barnecka
Księgowy: Bogumiła Macko
Kierownik Biura: Ewelina Błażejowska-Barnecka
Kierownik d/s Utrzymania Ruchu: Mirosław Bobowski
Sekretariat: Renata Winkowska

Copyright 2021@ Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Komańczy