Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w szczawnem

Akty prawne

4. Uchwała Rady Gminy Nr XLVI.226.2018 w sprawie dopłat do wody ścieków
5. Uchwała Rady Gminy Nr XVIII.146.2020 w sprawie dopłat do ścieków
6. Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII.222.2021 Regulamin utrzymania czystości w gminie
7. Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII.220.2021 w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
8. Uchwała Rady Gminy Nr XLI.331.2022 w sprawie ustalenia ceny opróżniania bezodpływowych zbiorników

Kontakt

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM - Logo GPGK Szczawne

Dane Kontatkowe

Projekt i wykonanie:

Zarząd

Prezes: Mirosław Bobowski
Prokurent: Ewelina Błażejowska-Barnecka
Księgowy: Bogumiła Macko
Kierownik Biura: Ewelina Błażejowska-Barnecka
Kierownik d/s Utrzymania Ruchu: Mirosław Bobowski
Sekretariat: Renata Winkowska

Copyright 2021@ Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Komańczy