Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w szczawnem

Nasze obiekty

Siedziba Spółki –
budynek administracyjno-biurowy, warsztaty i garaże

Miejsce pracy Prezesa Zarządu oraz Działu Księgowości. Od 2019 roku w zmodernizowanym i przebudowanym budynku administracyjno-biurowym znajduje się również Biuro Obsługi Klienta, Punkt Kasowy i Biuro dyżurnych dla obsługi stacji uzdatniania wody oraz obsługi awarii sieci wod.-kan.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM -

Stacja Uzdatniania Wody w Jaworniku

Oddana do użytkowania w czerwcu 2007 roku nowa stacja uzdatniania wody (SUW) w Jaworniku,
o wydajności  312 m3/dobę, uzdatnia wodę do parametrów jakościowych wody zdatnej do picia oraz dostarcza wodę sieciami wodociągowymi dla mieszkańców Jawornika, Rzepedzi oraz Turzańsk-oś.Kuba. Stacja uzdatnia wodę z trzech studni głębinowych S1,S3 oraz S4, posiada nowoczesny system dezynfekcji wody generatorem ClO2 wraz z lampą UV. W sieci wodociągowej utrzymywane jest stałe ciśnienie wody za pomocą 3 pomp sieciowych, sterowanych przy pomocy falownika.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM -

Stacja Uzdatniania Wody w Nowym Łupkowie

Stacja Uzdatniania Wody w Nowym Łupkowie wybudowana w latach 70-tych na potrzeby tamtejszego PGR-u. Woda pobierana z potoku Smolniczek na ujęciu wody w Zubańsku, transportowana jest rurociągiem około 1,7 km wprost na stację w Nowym Łupkowie, gdzie poddawana jest procesom uzdatniania. Woda poddana dezynfekcji trafia na jeden z trzech filtrów pośpiesznych, następnie jest doczyszczana nowoczesnym systemem membranowym, zbudowanej w 2020 roku ultrafiltracji. Woda magazynowana w 3 zbiornikach wyrównawczych zasila wieś Nowy Łupków i część Smolnika. Sieć wodociągowa pracuje w układzie hydroforowym.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM -

Stacja Uzdatniania Wody w Szczawnem

Stacja Uzdatniania Wody w Szczawnem wybudowana w latach 70-tych na potrzeby tamtejszego PGR-u. SUW o wydajności 10m3/dobę. Dostarcza wodę dla mieszkańców miejscowości Szczawne.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM -

Stacja Uzdatniania Wody w Wisłoku Wielkim

Stacja Uzdatniania Wody w Wisłoku Wielkim wybudowana w latach 70-tych na potrzeby tamtejszego PGR-u. SUW o wydajności 30m3/dobę znajduje się bezpośrednio przy  ujęciu wody powierzchniowej na rzece Wisłok. Dostarcza wodę dla mieszkańców Czystogarbu i Wisłoka Wielkiego. Staraniem Wójta Gminy Komańcza p. Romana Bzdyka, sieć wodociągowa pierwotnie zbudowana z rur azbestowo-cementowych zostaje całkowicie wymieniona na nową PE w 2022 roku, ponad to zostaje podłączone nowe źródło wody ze studni głębinowej w Czystogarbie, co znacząco przyczyni się do poprawy jakości wody w domach mieszkańców.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM -

Stacja Uzdatniania Wody w Wysoczanach

Stacja Uzdatniania Wody w Wysoczanach o wydajności 5,7 m3/dobę. Wcześniej funkcjonowała jako ujęcie powierzchniowe, zaś w  2018 roku na terenie obiektu wykonano nową studnię głębinową, co znacząco poprawiło jakość wody dostarczanej mieszkańcom Wysoczan.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM -

Oczyszczalnia ścieków w Komańczy

Na obiekcie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu Hydrovit w Komańczy, o projektowanej przepustowości 225 m 3 /dobę, oczyszczane są ścieki przyjmowane z sieci kanalizacyjnej Komańczy oraz ścieki dostarczane samochodami asenizacyjnymi. Proces technologiczny prowadzony na oddanej do użytku w 2000 r. oczyszczalni oparty jest na technologii osadu czynnego. Produktem końcowym są oczyszczone ścieki, odprowadzane do rzeki Osławicy oraz osad nadmierny, który po higienizacji i sprasowaniu na prasie taśmowej wysyłany jest do utylizacji.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM

Oczyszczalnia ścieków w Nowym Łupkowie

Oczyszczalnia ścieków w Nowym Łupkowie wybudowana została w latach 70-tych ub. wieku na potrzeby tamtejszego PGR. Ciąg technologiczny obejmuje osadnik Imhoffa, złoże zraszane, osadnik wtórny. Ta niewielka oczyszczalnia o przepustowości 48 m3/dobę odbiera ścieki komunalne z miejscowości Nowy Łupków.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM

Oczyszczalnia ścieków w Czystogarbie

Oczyszczalnia ścieków w Czystogarbie wybudowana została w latach 70-tych ub. wieku na potrzeby PGR Czystogarb. Ciąg technologiczny oczyszczalni BIOBLOK Mu-100 obejmuje, komorę napowietrzania z areatorem, osadnik wtórny, pompy osadu nadmiernego i recyrkulatu oraz poletka do suszenia osadu. Obecnie ta niewielka oczyszczalnia o przepustowości 15m3/dobę odbiera ścieki bytowe z Osiedla Mieszkaniowego w Czystogarbie.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM

Oczyszczalnia ścieków w Szczawnem

Oczyszczalnia ścieków w Szczawnem wybudowana została w latach 80-tych ub. wieku na potrzeby PGR Szczawne. Ciąg technologiczny obejmuje osadnik gnilny OMG -10, złoże zraszane, osadnik wtórny, komorę pomiarową z przepływem Thomsona. Ta niewielka oczyszczalnia o przepustowości 15m3/dobę odbiera ścieki bytowe od kilkunastu rodzin, mieszkających na terenach dawnego PGR.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM

Oczyszczalnia ścieków w Rzepedzi

To najstarsza oczyszczalnia administrowana przez GPGK Szczawne, wybudowana w 1963 roku na potrzeby Bieszczadzkich Zakładów Przemysłu Drzewnego im. Karola Świerczewskiego. Ciąg technologiczny obejmuje osadnik wstępny Imhoffa, stację dozowania koagulantu PIX, złoże zraszane, osadnik wtórny, wylot ścieków do odbiornika –rzeki Osławy.
W 2017 roku wykonano modernizację poletek do suszenia osadu. Oczyszczalnia o przepustowości projektowej wynoszącej 115 m3/dobę odbiera ścieki komunalne z 3 osiedli Rzepedzi oraz osiedla domków jednorodzinnych w Turzańsku. Obecnie realizowane są plany budowy nowej oczyszczalni ścieków.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM

Kontakt

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNEM - Logo GPGK Szczawne

Dane Kontatkowe

Projekt i wykonanie:

Zarząd

Prezes: Mirosław Bobowski
Prokurent: Ewelina Błażejowska-Barnecka
Księgowy: Bogumiła Macko
Kierownik Biura: Ewelina Błażejowska-Barnecka
Kierownik d/s Utrzymania Ruchu: Mirosław Bobowski
Sekretariat: Renata Winkowska

Copyright 2021@ Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Komańczy